Not: 2 kablolu siren bağlantısı yapıldığında Bell klemensleri kullanılır.